14. farský tábor 2024

Prihláška

Prihlášku do letného tábora si môžete prevziať osobne na Farskom úrade alebo si ju stiahnuť  TU.

Prihlášku aj s poplatkom je potrebné odovzdať na Farskom úrade alebo osobne do rúk kňaza. Termín odovzdania prihlášok do 15.06.2024.

Termín tábora: 22.07. – 26.07.2024 Opatovská Nová Ves