KVETNÁ NEDEĽA – Liturgia domácej cirkvi

Milé rodiny, rodičia, deti, starí rodičia, drahí bratia a sestry,

ponúkam Vám materiál, ktorý opäť pripravil duchovný otec pán profesor Thr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD.

Aj keď nemáme možnosť sa spolu stretnúť v Božom chráme, využime prosím túto možnosť a spolu sa v našich domovoch ako v domácej cirkvi spolu pomodlime.

Stiahnuť brožúrku

Materiál pre deti:

Stiahnuť materiál pre deti