O farnosti

Farnosť Opatovská Nová Ves patrí do banskobystrickej diecézy a Veľkokrtíšskeho dekanátu. Farnosť je zasvätená Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Má spolu cca 2000 obyvateľov, z toho cca 1700 sú rímskokatolíckeho vierovyznania.

Farským administrátorom je Mgr. Ladislav Kováč.

Do farnosti patria obce Opatovská Nová Ves, Lesenice, Slovenské Ďarmoty a Chrastince.

Väčšia časť obyvateľov farnosti je maďarskej národnosti. Preto sväté omše sú v maďarskom jazyku každý deň. V slovenskom jazyku je sv. omša obvykle v sobotu večer vo farskom kostole.

Naša farnosť vznikla dňa 01.07.2007 odčlenením sa od pôvodnej farnosti Nenince.

Farský kostol a farský úrad sa nachádza v Opatovskej Novej Vsi.

Filiálky farnosti: Lesenice, Slovenské Ďarmoty a Chrastince.

Farské oznamy

Farská rada

V našej farnosti Opatovská Nová Ves sa voľby do farskej rady uskutočnili dňa 4. Novembra 2018.

Členom farskej rady vyprosujeme veľmi Božieho požehnania. Ochotu spolupracovať, počúvať, múdro radiť.

Nech všetko čo robíme, je na väčšiu česť a slávu Božiu.

Opatovská Nová Ves
Lesenice

Celodenné Eucharistické poklony

Celodenné adorácie v našej farnosti začínajú vyložením Eucharistie v monštrancií o 8:00.
Pred večernou sv. omšou je Eucharistické požehnanie, po ktorom je monštrancia uložená do svätostánku.

Opatovská nová Ves

23. február
23. júl

Lesenice

4. november

Chrastince

2. júl

Slovenské Ďarmoty

28. jún