Prvé sväté prijímanie v školskom roku 2022/23

Termíny stretnutí prvoprijímajúcich detí

SEPTEMBER 2022

12.09.2022 (pondelok) STRETKO – 17.00 h – LESENICE

23.09.2022 (piatok) – ONV – sv. omša + stretnutie

OKTÓBER 2022

01.10.2022 (sobota) – TVORIVÁ DIELŇA – ONV – 10.00 h.

11.10.2022 (utorok) – STRETKO

21.10.2022 (piatok) – ONV – sv. omša + stretnutie

NOVEMBER 2022

04.11.2022 (piatok) – ONV – sv. omša + stretnutie

15.11.2022 (utorok) – STRETKO

29.11.2022 (utorok) – LESENICE – STRETKO

 

DECEMBER 2022

11.12.2022 (sobota) – ONV – VIANOČNÁ TVORIVÁ DIELŇA

13.11.2022 (utorok) – LESENICE – STRETKO

 

Milí rodičia a prvoprijímajúce deti,

prajem Vám, aby ste doma vo svojej rodine prežili milostiplné a požehnané sviatky Narodenia Pána. Aby sa nám to naozaj podarilo, nezabudnime, že musíme sa na Vianoce duchovne pripravovať. Využime príležitosť k dobrej svätej spovedi. Prichádzajme s radosťou a pravidelne na sv. omše v nedeľu a komu sa dá aj cez týždeň. Prečítajme si spolu príbeh Narodenia Pána z Biblie. Rozprávajme sa o udalostiach, ktoré sa odohrali v Betleheme. Ten istý Ježiš, ktorý prišiel medzi nás v podobe Dieťaťa, prichádza k nám aj dnes. Otvorme mu dvere svojich sŕdc a prežime radosť zo stretnutia sa s Ním.

S láskou na vás myslím a žehnám Vám.