Prvé sväté prijímanie v školskom roku 2022/23

Termíny stretnutí prvoprijímajúcich detí

SEPTEMBER 2022

12.09.2022 (pondelok) STRETKO – 17.00 h – LESENICE

23.09.2022 (piatok) – ONV – sv. omša + stretnutie

OKTÓBER 2022

01.10.2022 (sobota) – TVORIVÁ DIELŇA – ONV – 10.00 h.

11.10.2022 (utorok) – STRETKO

21.10.2022 (piatok) – ONV – sv. omša + stretnutie

NOVEMBER 2022

04.11.2022 (piatok) – ONV – sv. omša + stretnutie

15.11.2022 (utorok) – STRETKO

26.11.2022 (sobota) – TVORIVÁ DIELŇA – ONV – 10.00 h.

DECEMBER 2022

02.12.2022 (1. piatok) – ONV – sv. omša + stretnutie

13.11.2022 (utorok) – STRETKO