Rok svätého Jozefa

Rok svätého Jozefa
8.12.2020 – 8.12.2021

 

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak dňa 8. decembra apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí – „v tieni“.

 

Podmienky ako získať úplné odpustky

Ku štyrom obvyklým podmienkam získania úplných odpustkov (sviatostná spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, zrieknutie sa akéhokoľvek hriechu) treba pridať ľubovoľný JEDEN z predpísaných „odpustkových skutkov“.

 

Apoštolská penitenciária na Rok svätého Jozefa predpísala (vymenovala) päť odpustkových skutkov, ktorými možno úplné odpustky získať:

  1. Udeľujú sa úplné odpustky tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať nad modlitbou Otče náš…, alebo sa zúčastnia na aspoň jednodňovej duchovnej obnove, ktorá zahŕňa meditáciu o sv. Jozefovi.
  2. Tým, ktorí po príklade sv. Jozefa vykonajú skutok telesného alebo duchovného milosrdenstva.
  3. Tým, čo sa v rodinách alebo spoločne ako snúbenci pomodlia svätý ruženec.
  4. Tým, ktorí denne zveria svoju prácu pod ochranu sv. Jozefa, a každému veriacemu, ktorý bude v modlitbe prosiť o príhovor tohto robotníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, našiel zamestnanie, a aby práca každého človeka bola dôstojnejšia.
  5. Tým, ktorí sa pomodlia Litánie k sv. Jozefovi (pre latinskú tradíciu), alebo Akatist k sv. Jozefovi, celý alebo aspoň nejakú časť (pre byzantskú tradíciu), alebo nejakú inú modlitbu k sv. Jozefovi, vlastnú iným liturgickým tradíciám, modlitbu za prenasledovanú Cirkev ad intra a ad extra a za úľavu pre všetkých kresťanov, ktorí trpia akýmkoľvek prenasledovaním.

 

„Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie. Môj milovaný Otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen.“