XII. farský tábor 2022

FOTOGALÉRIA

 

Informácie pred začiatkom tábora

PROGRAM

 

PONDELOK – 25. júla 2022

Miesto stretnutia: Kultúrny dom – Opatovská Nová Ves

Príchod detí: od 08.30 – 09.00 h.

PRINIESŤ SO SEBOU:

 1. Prehlásenie o bezinfekčnosti (možnosť vyplniť na mieste). Tlačivo je dostupné tu: STIAHNUŤ
 2. Fotokópia preukazu poistenca (možnosť prefotiť na mieste)
 3. ČAPICA a PEVNÁ / Športová OBUV

Svätá omša o 09.30 h.

Pondelok program končí o 16.00 h.

 

UTOROK – 26. júla 2022

Miesto stretnutia: Kultúrny dom – Opatovská Nová Ves

Príchod detí: od 08.30 – 09.00 h.

PRINIESŤ SO SEBOU:

 1. ČAPICU a PEVNÚ / Športovú OBUV
 2. Opaľovací krém

 

Utorok program končí sv. omšou so začiatkom o 16.00 h.

 

STREDA – 27. júla 2022

Miesto stretnutia: Kultúrny dom – Opatovská Nová Ves

Príchod detí: od 06.4006.50 h.

CELODENNÝ VÝLET – NITRA

PRINIESŤ SO SEBOU:

 1. Komu býva nevoľno, nech nám dá dopredu vedieť. /ideálne je doma užiť KINEDRIL/
 2. ČAPICA a PEVNÁ / Športová OBUV

 

PREDPOKLADANÝ PRÍCHOD DOMOV

18.30 – 19.00 h. (podľa situácie budeme zverejňovať na FB farnosti aktuálne informácie) Deti z Chrastiniec, Leseníc môžu vystúpiť po ceste domov. Ostatní vystúpime v Opatovskej Novej Vsi.

 

 

ŠTVRTOK  – 28. júla 2022

Miesto stretnutia: Kultúrny dom – Opatovská Nová Ves

Príchod detí: od 06.4006.50 h.

CELODENNÝ VÝLET – MOCHOVCE A DUDINCE

PRINIESŤ SO SEBOU:

 1. Komu býva nevoľno, nech nám dá dopredu vedieť. /ideálne je doma užiť KINEDRIL/
 2. ČAPICA a PEVNÁ / Športová OBUV
 3. Zabaliť tašku s potrebami na kúpanie a kúpalisko: plavky, uterák, opaľovací krém.

 

PREDPOKLADANÝ PRÍCHOD DOMOV

18.30 – 19.00 h. (podľa situácie budeme zverejňovať na FB farnosti aktuálne informácie) Deti z Chrastiniec, Leseníc môžu vystúpiť po ceste domov. Ostatní vystúpime v Opatovskej Novej Vsi.

 

PIATOK – 29. júla 2022

Miesto stretnutia: Kultúrny dom – Opatovská Nová Ves

Príchod detí: od 08.30 – 09.00 h.

PRINIESŤ SO SEBOU:

 1. ČAPICU a PEVNÚ / Športovú OBUV
 2. Opaľovací krém

 

Piatok program končí sv. omšou so začiatkom o 15.30 h.

 

Zmena programu vyhradená.

Aktuálne informácie budú zverejnené
na FB stránke Farnosti Opatovská Nová Ves.

 

 

 

 

INFOLIST – XII. FARSKÝ TÁBOR – Opatovská Nová Ves 2022

Miesto: Kultúrny dom, Opatovská Nová Ves

Termín tábora: 25. júla – 29. júla 2022 /pondelok – piatok/

Čas: Program začína o 9.00 h. a končí o 16.00 h. V deň celodenného výletu sa čas príchodu a odchodu upresní.

Účastníci: chlapci a dievčatá bývajúci na území BB kraja
vo veku od 7. rokov do 14. rokov.
Program detí je pripravovaný skôr pre mladšie deti.

Poplatok: 15,- € v prípade súrodencov 10,- € za osobu
V poplatku za tábor je zahrnutá strava /desiata, obed, olovrant/, pitný režim, tričko, materiálne zabezpečenie programu, cestovné náklady, vstupenky.

Cieľom tábora je oddych, zábava, šport a vytvorenie spoločenstva, v ktorom sa voľný čas prežíva zmysluplne a v kresťanskom duchu.

Predbežný program tábora: 2 x celodenný výlet, návšteva kúpaliska, turistika, športové súťaže, sv. omša, každodenné zamyslenie – práca v skupinách. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu. Prípadná zmena Vám bude oznámená prostredníctvom FB stránky Farnosti Opatovská Nová Ves.

Dôležité upozornenie

Naša každoročná skúsenosť je, že si rodičia vyberajú z programu tábora podľa ľubovôle.
PROSÍM, ak sa rozhodnete prihlásiť svoje dieťa do tábora je potrebné, aby sa zúčastnilo každého programu. O tábor je relatívne veľký záujem a počet detí v tábore je obmedzený. Ak dopredu viete, že nechcete pustiť dieťa na celodenný výlet, tak prosím dajme priestor deťom, ktoré majú záujem o celý program tábora. My rešpektujeme vaše rozhodnutie, Vy rešpektujete nás.

Čo treba odovzdať animátorovi v prvý deň tábora:

 1. vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti /viď priložené tlačivo/ – s dátumom 25.7.2022
 2. kópiu kartičky poistenca
 3. Prehlásenie o zaplatení príspevku

Nie je potrebné, aby si deti brali na tábor rôzne cennosti, finančnú hotovosť, mobily či inú elektroniku (narúšajú program tábora). Za prípadné straty a poškodenie týchto vecí nepreberáme zodpovednosť!

Vyplnené PRIHLÁŠKU spolu s poplatkom treba ODOVZDAŤ do 30.06.2022 na Farskom úrade alebo kňazovi po sv. omši. Po naplnení kapacity už nie je možné prihlásiť sa. Preto je lepšie prihlášku odovzdať čím skôr.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu tábora.

INFO: Ladislav Kováč

mobil: 0911 738 292, faraopatovska@gmail.com

www.farnost-opatovska.sk
facebook: Farnosť Opatovská Nová Ves