XII. farský tábor 2022

INFOLIST – XII. FARSKÝ TÁBOR – Opatovská Nová Ves 2022

Miesto: Kultúrny dom, Opatovská Nová Ves

Termín tábora: 25. júla – 29. júla 2022 /pondelok – piatok/

Čas: Program začína o 9.00 h. a končí o 16.00 h. V deň celodenného výletu sa čas príchodu a odchodu upresní.

Účastníci: chlapci a dievčatá bývajúci na území BB kraja
vo veku od 7. rokov do 14. rokov.
Program detí je pripravovaný skôr pre mladšie deti.

Poplatok: 15,- € v prípade súrodencov 10,- € za osobu
V poplatku za tábor je zahrnutá strava /desiata, obed, olovrant/, pitný režim, tričko, materiálne zabezpečenie programu, cestovné náklady, vstupenky.

Cieľom tábora je oddych, zábava, šport a vytvorenie spoločenstva, v ktorom sa voľný čas prežíva zmysluplne a v kresťanskom duchu.

Predbežný program tábora: 2 x celodenný výlet, návšteva kúpaliska, turistika, športové súťaže, sv. omša, každodenné zamyslenie – práca v skupinách. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu. Prípadná zmena Vám bude oznámená prostredníctvom FB stránky Farnosti Opatovská Nová Ves.

Dôležité upozornenie

Naša každoročná skúsenosť je, že si rodičia vyberajú z programu tábora podľa ľubovôle.
PROSÍM, ak sa rozhodnete prihlásiť svoje dieťa do tábora je potrebné, aby sa zúčastnilo každého programu. O tábor je relatívne veľký záujem a počet detí v tábore je obmedzený. Ak dopredu viete, že nechcete pustiť dieťa na celodenný výlet, tak prosím dajme priestor deťom, ktoré majú záujem o celý program tábora. My rešpektujeme vaše rozhodnutie, Vy rešpektujete nás.

Čo treba odovzdať animátorovi v prvý deň tábora:

  1. vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti /viď priložené tlačivo/ – s dátumom 25.7.2022
  2. kópiu kartičky poistenca
  3. Prehlásenie o zaplatení príspevku

Nie je potrebné, aby si deti brali na tábor rôzne cennosti, finančnú hotovosť, mobily či inú elektroniku (narúšajú program tábora). Za prípadné straty a poškodenie týchto vecí nepreberáme zodpovednosť!

Vyplnené PRIHLÁŠKU spolu s poplatkom treba ODOVZDAŤ do 30.06.2022 na Farskom úrade alebo kňazovi po sv. omši. Po naplnení kapacity už nie je možné prihlásiť sa. Preto je lepšie prihlášku odovzdať čím skôr.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu tábora.

 

INFO: Ladislav Kováč

mobil: 0911 738 292, faraopatovska@gmail.com

www.farnost-opatovska.sk
facebook: Farnosť Opatovská Nová Ves