BIRMOVANCI – školský rok 2022/23

Termíny stretnutí birmovancov
v školskom roku 2022/23

 

September 2022

10.09.22

SK – 18.00 sv. omša / 19.00 h. stretnutie
HU – 09.00 ONV

17.09.22

TEST – modlitby- birmovanci, ktorí ešte nepísali

24.09.22

SK – 18.00 sv. omša / 19.00 h. stretnutie
HU – 09.00 ONV

OKTÓBER 2022

08.10.22

SK – 17.00 sv. omša / 18.00 h. stretnutie
HU – 09.00 ONV

15.10.22

TEST – modlitby- OPRAVA/reparát

22.10.22

SK – 17.00 sv. omša / 18.00 h. stretnutie
HU – 09.00 ONV

NOVEMBER 2022

12.11.22

SK – 17.00 sv. omša / 18.00 h. stretnutie
HU – 09.00 ONV

26.11.22

ADORÁCIA – ONV – 18.00 h.

DECEMBER 2022

10.12.22

TEST– ONV – hodina bude upresnená

Dôležité upozornenie!

Základné podmienky prípravy na birmovku sú:

  1. účasť na nedeľnej svätej omši
  2. pravidelná mesačná svätá spoveď
  3. stretnutia birmovancov