BIRMOVANCI – školský rok 2022/23

Termíny stretnutí birmovancov
september 2023

 

Január – jún 2023

SLOVENSKÁ SKUPINA – o 9.00 h.

MAGYAR CSOPORT – 10.00 kor.

MIESTO STRETNUTIA

  • Párny týždeň v Opatovskej Novej Vsi
  • Nepárny týždeň v Leseniciach
114.01.2023 – Sobota 
228.01.2023 – Sobota 
311.02.2023 – Sobota 
425.02.2023 – Sobota 
511.03.2023 – SobotaSkúška – Sviatosti
618.03.2023 – Sobota 
7Veľkonočná spoveď + sv. omše 
815.04.2023 – Sobota 
929.04.2023 – Sobota 
1006.05.2023 – Sobota 
1120.05.2023 – Sobota 
1227.05. 2023 – SobotaAdorácia – Turíce
1317.06.2023 – SobotaSkúška – Desatoro
1424.06.2023 – Sobota 
 Letné prázdniny 
 SeptemberNácvik birmovky, spoveď pred birmovkou, samotná slávnosť birmovania
   

Zmena programu vyhradená. Prípadná zmena bude ohlásená v kostole pri oznamoch, alebo prostredníctvom FBC Farnosť Opatovská Nová Ves.

Nezabudni, na svoj záväzok, ktorý si na seba vzal pri prihlásení sa na prípravu na birmovku.

Pravidelne v nedeľu sa zúčastniť sv. omše.

Mesačne raz pristúpiť k sv. spovedi.

Pravidelne sa zúčastniť stretnutí birmovancov.

Verím, že sa nám spolu podarí dobre pripraviť na slávnosť birmovania. Ak do toho dáme z nás to najlepšie, ovocie našej námahy sa iste ukáže. Tak do toho!

Ak by si čokoľvek potreboval, neváhaj ma kontaktovať.

Mail: laciko@gmail.com Mobil: 0911 738 292

September 2022

10.09.22

SK – 18.00 sv. omša / 19.00 h. stretnutie
HU – 09.00 ONV

17.09.22

TEST – modlitby- birmovanci, ktorí ešte nepísali

24.09.22

SK – 18.00 sv. omša / 19.00 h. stretnutie
HU – 09.00 ONV

OKTÓBER 2022

08.10.22

SK – 17.00 sv. omša / 18.00 h. stretnutie
HU – 09.00 ONV

15.10.22

TEST – modlitby- OPRAVA/reparát

22.10.22

SK – 17.00 sv. omša / 18.00 h. stretnutie
HU – 09.00 ONV

NOVEMBER 2022

12.11.22

SK – 17.00 sv. omša / 18.00 h. stretnutie
HU – 09.00 ONV

26.11.22

ADORÁCIA – ONV – 18.00 h.

DECEMBER 2022

10.12.22

TEST– ONV – hodina bude upresnená
  

Dôležité upozornenie!

Základné podmienky prípravy na birmovku sú:

  1. účasť na nedeľnej svätej omši
  2. pravidelná mesačná svätá spoveď
  3. stretnutia birmovancov