Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Opatovská Nová Ves

Opatovská Nová Ves 70

991 07 Slovenské Ďarmoty

Farský administrátor: Mgr. Ladislav Kováč

Bankové spojenie: SK76 0900 0000 0050 3008 5052