Dotácie v roku 2021

Dotácia z BBSK

na opravu kaplnky v Leseniciach

Výška dotácie 1000,- €

Realizácia prác: Na kaplnke v cintoríne v Leseniciach sa s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja podarilo v roku 2021 realizovať výmenu dažďového odkvapu a dať do výroby nové drevené žalúzie na vežičke kaplnky. Tieto budú osadené v priebehu mesiaca január 2022.

 

Dotácia z rozpočtu
obce Opatovská Nová Ves

Výška dotácie 1200,- €

Realizácia: V roku 2021 sa vďaka finančnej pomoci z rozpočtu obce Opatovská Nová Ves podarilo zakúpiť novú informačnú vitrínu a v kostole z časti modernizovať ozvučenie.

 
 

Dotácia z rozpočtu
obce Lesenice

Výška dotácie 500,- €

Realizácia: V roku 2021 sa vďaka finančnej pomoci z rozpočtu obce Lesenice podarilo zakúpiť novú informačnú vitrínu a v miestnom cintoríne zhotoviť pod krížom pietne miesto na kvety a sviece.

 
 

Dotácia z rozpočtu
obce Slovenské Ďarmoty

Výška dotácie 2000,- €

Realizácia: V roku 2021 sa vďaka finančnej pomoci z rozpočtu obce Slovenské Ďarmoty podarilo opraviť a modernizovať zvony na kostole sv. Imricha.