Keresztény hiterősítő és közösségépítő programok – 2022

Egyházi közzösségi célú programok 2022. évi támogatása

Nagyon örülünk, hogy projektünk célját nagyrészt sikerült megvalósítanunk. Célunk az volt, hogy felkészüljünk a hívők (gyerekek, fiatalok, családok, idősek) egy és többnapos eseményeire, találkozóira.

ÜGYES KEZEK

Az év során több találkozót is sikerült megvalósítani a gyermekekkel alkotóműhely keretén belül.
Ezek a következő alkalmak/ tevékenységek voltak:
májusban – felkészülés anyák napjára,
júliusban – alkotóműhely a nyári napközis táborban,
november – Szent Márton – lámpások készítése és lámpás felvonulás,
december – karácsonyi alkotóműhely.
Összesen mintegy 100 gyermek vett részt.

 

 

CSALÁDI NAP

A családi napot először Leszenye (Lesenice) faluban rendeztük meg. A nyár végén, augusztus 27-én a gyerekek és a szülők összegyűltek a helyi futballpályán. Egy szép tevékenységgel készültünk a számukra. Egy tűzoltóautó és személygépkocsi megáldásával kezdtünk. Beszédében a lelki atya Szent Kristófra hívta fel a figyelmet, aki az utazók védőszentje. Minden alkalommal, amikor útra kelünk, ne felejtsük el, hogy valaki otthon vár ránk. Mindig boldogan térjünk haza.
Ezt különféle sporttevékenységek követték, amelyeket a gyerekeknek vagy a családoknak teljesíteniük kellett, és a végén egy kis jutalom várt rájuk. A sport tevékenységek után a vadászok tartottak némi bemutatót saját tevékenységükről. Vadászkutyáikat is bemutatták nekünk. A napot egy kis táncmulatsággal fejeztük be.

 

NYGUGDÍJAS TALÁLKOZÓ

A Szentatya felhívására 2022.07.24-én ünnepeltük a nagyszülők és idősek 2. világnapját. A találkozó programja szentmisével kezdődött Slovenské Ďarmoty, Lesenice, Opatovská Nová Ves, Chrastince községekben. A szentmise részeként a betegek szentségét osztották ki az idős hívőknek. A szentmise végén az óvodások verssel és dallal köszöntötték az időseket.

 

NAPKÖZIS TÁBOR

Minálunk már régóta bevett szokás, hogy nyári napközis tábort szervezünk a gyerekeknek. Örülünk, hogy idén is sikerült megszerveznünk. A tábor ……. Újfaluban (Opatovska Nová Ves) valósult meg.
A napi program része volt a reggeli ima, sport, ill.mozgásos tevékenység, alkotóműhely, szentmise.
A napi tevékenység reggel 09.00 és délután 16.00 óra között zajlott. A tábor keretén belül a gyermekekkel két egynapos kirándulásra mentünk Nitrára, majd Mochovce-ba és a Dudince-i uszodába (fürdőhely) . A táborban 46 gyermek vett részt, 6 és 18 év közötti korosztály.

 

IFIJÚSÁGI TÁBOR

Az ifjúsági tábort nem sikerült az előzetes tervek szerint megszerveznünk. A terv egy 3 napos kirándulás volt az ifjusággal a Tátrába. Sajnos a fuvardíj és a szállásköltségek jelentősen meghaladták a kereteinket. Anyagi lehetőségeink nem tették lehetővé, hogy ilyen tábort szervezzünk.
Ehelyett formatív oktatási foglalkozásokat szerveztünk az új animátorok számára a parókián. A program előadásból, diszkúzióból és szabad eszmecseréből állt. Az ülések három részből álltak: Egy alkalommal a lelkiatya, egyszer egy egészségügyi szakember tartott előadást az elsősegélynyújtásról, harmadik előadóként pedig egy tapasztaltabb animátor osztotta meg tapasztalatait.