Príprava na spoveď

Pomôcka pre spytovanie svedomia – ženy a matky

Modlitba

Bože, Duchu Svätý, pomôž mi, aby som spoznala svoje hriechy pravdivo, zo srdca ich oľutovala, úprimne ich vyznala a daj, aby som sa stala naozaj lepším človekom.

Viera

– Zaujímala som sa o svoju náboženskú formáciu? (prečítam si z času na čas nejakú knihu, časopis, zamyslenie s náboženskou tematikou, čítam si pravidelne Písmo..?)

– Hanbila som sa verejne vyznať svoju vieru prežehnaním či katolíckym pozdravom alebo v rozhovore s kamarátkami?

– Modlila som sa pravidelne ráno, večer?

– Bola moja modlitba povrchná? Modlila som sa len zo zvyku alebo z povinnosti?

– Verila som ľahkovážne horoskopom či veštici? Bola som poverčivý?

– Úmyselne som sa vyhýbala sv. spovedi a odkladala som ju?

– Postila som sa v piatky a na popolcovú stredu?

Sviatočný deň

– Vymeškala som z ľahostajnosti či lenivosti v nedeľu a prikázaný sviatok sv. omšu?

– Často bývam počas sv. omše nepozorná či roztržitá?

– Znesväcovala som nedeľu zbytočnými prácami?

– Venujem sa v nedeľu svojej rodine dostatočne?

Ochrana života

– Zbytočne som neriskovala svoj život alebo svoje zdravie? (v práci, na ceste…)

– Keď som mala problémy a ťažkosti, myslela som na samovraždu? Pokúsila som sa spáchať samovraždu? Pohŕdala som svojim životom?

– Porušovala som dopravné predpisy a ohrozovala tak seba a iných na ceste?

– Opíjala som sa? Som už závislá na alkohole?

– Riadila som auto pod vplyvom alkoholu?

– Mám nejakú závislosť, ktorá mi ničí zdravie? (fajčenie, alkohol, obžerstvo…)

– Užívala som drogy alebo iné omamné látky?

– Bola som na úmyselný potrat? Z donútenia alebo dobrovoľne?

– Súhlasil som s interrupciou, keď sa ma niekto pýtal na radu, alebo som verejne
súhlasila s týmto závažne ťažkým hriechom? Podporila som iné ženy k potratu?

– Používam trvalú antikoncepciu abortívneho charakteru?

Intímna oblasť

– Dopustila som sa sebaukájania?

– Mala som intímny styk s iným mužom? Alebo s priateľom či snúbencom?

– Pozerala som nemravné filmy, časopisy, internetové stránky a pornografiu?

– Obliekala som sa zbytočne vyzývavo a provokatívne?

– Nie som prehnane až chorobne zameraná len na svoj vzhľad a vonkajšok?

– Správala som sa pred mužmi nemravne? Mala som zmyselné reči, poznámky, návrhy pred cudzími mužmi? (v zamestnaní, na pracovnej ceste…)

Vzťah k majetku

– Kradla som? Vrátila som, čo mi nepatrí? Nahradila som spôsobenú škodu inému?

– Brala som si pracovné prostriedky, či iný materiál z práce?

– Bola som lakomá? Nerád som dávala almužnu chudobným?

– Prispievala som na dobročinné ciele?

– Utrácala som zbytočne veľa peňazí? (na módne doplnky…)

Reč

– Rozprávala som nemravne, oplzlo, pohoršlivo, vulgárne?

– Preklínala som niekoho alebo niečo? Želala som od Pán Boha zlo niekomu?

– Hrešila som proti Pánu Bohu, Panne Márii a svätým? Brala som ich mená zbytočne a  nadarmo?

– Prisahala som zbytočne na rôzne malicherné podnety či dôvody?

– Klamala som? Podvádzala som?

– Dávala som iným (zvlášť mladším a deťom) zlý príklad nemravnými rečami či dvojzmyselnými vtipmi?

Vzťah k manželovi

– Ponižovala som svojho manžela?

– Úmyselne som sa na neho hnevala a nechcela mu odpustiť, zmieriť sa?

– Nemodlila som sa pravidelne za svojho manžela, ale som mu želala zlo, preklínala ho?

– Dopustila som sa manželskej nevery? V myšlienkach, citoch alebo aj fyzicky?

– Bola som bezohľadná voči svojmu manželovi?

– Nie som chorobne žiarlivá na svojho manžela?

Vzťah k deťom a rodine

– Zaujímam sa dostatočne o výchovu svojich detí? Viem, kde a s kým chodia, čo robia, ako trávia voľný čas?

– Bola som príliš prísna k deťom alebo naopak príliš zhovievavá a schvaľovala som dokonca niekedy aj ich zlé skutky?

– Zanedbávala som náboženskú výchovu svojich detí?

– Modlím sa spoločne so svojimi deťmi, manželom, rodinou? Navštevujeme spolu sv. omše?

– Viem sa s nimi porozprávať o viere, o tom čo prežívajú, čo ich trápi, alebo teší…?

– Nevhodným spôsobom som zasahovala do manželského a rodinného života
svojich už dospelých detí?

– Ubližovala som svojim deťom?

– Pomáham svojim starším a nevládnym rodičom? Pravidelne ich navštevujem?

– Trávim viac voľného času s kamarátkami ako so svojim manželom, deťmi, rodinou?

– Prehnane veľa som pracovala a zanedbávala tak hlavne rodinu a deti?

Vzťah k blížnym

– Nechcela som odpustiť a zmieriť sa?

– Pohŕdala som inými a prejavovala voči ním odpor?

– Nenávidela som iných ľudí? (v rodine, v susedstve, v zamestnaní…)

– Rozprávala som o druhých pohŕdavo a ponižovala som ich slovom či skutkom?

– Bola som netolerantná? Chcela som mať vo všetkom za každú cenu pravdu?

– Bola som náladová a neznesiteľná?

– Závidela som druhým úspech, postavu, vzhľad, schopnosti?

– Pomstila som sa niekomu slovom či skutkom alebo ignorovaním?

– Hovorila som bez potreby o chybách iných? Ohovárala som? Nie som už náhodou „klebetná baba“?

– Vymýšľala som si chyby na iného s cieľom ublížiť, alebo som zveličovala skutočné
chyby druhého? Osočoval som?

– Hnevala som sa na niekoho a viditeľne prejavovala odpor, nesympatie k druhých?

– Podporovala som rasistické či proti ľudské myšlienky a politické smery? (napr. zlé nálady a reči proti Rómom, Židom, černochom, inovercom a pod.)

Čestnosť

– Úmyselne som porušovala štátne, obecné, pracovné a daňové zákony a nariadenia?

– Neplnila som si svedomito svoje povinnosti v rodine, práci, spoločnosti?

– Úmyselne som zatajovala nejaké veľmi dôležité informácie?

– Kryla som nečestné konanie iných?

– Klamala som na verejnom fóre, v televízii, rozhlase, či v tlači, na sociálnych sieťach?

– Podporovala som zlé úmysly, hriechy a nekresťanské praktiky druhých?

– Zneužívala som svoju funkciu, postavenie pre čisto osobné záujmy a neprimerane sa tak aj sama obohacovala?

– Konala som vedome proti svojmu svedomie a presvedčeniu v dôležitých rozhodnutiach? (ako napr. voľby, pracovné zmluvy, dobro väčšiny a pod.)

– Konala som niečo so zlým úmyslom, alebo zlými prostriedkami? Dávala som úplatky?

 

Pomôcka pre spytovanie svedomia – muži a otcovia

Modlitba

Bože, Duchu Svätý, pomôž mi, aby som spoznal svoje hriechy pravdivo, zo srdca ich oľutoval, úprimne ich vyznal a daj, aby som sa stal naozaj lepším človekom.

Viera

– Zaujímal som sa o svoju náboženskú formáciu? (prečítam si z času na čas nejakú knihu, časopis, zamyslenie s náboženskou tematikou, čítam si pravidelne Písmo..?)

– Hanbil som sa verejne vyznať svoju vieru prežehnaním či katolíckym pozdravom alebo v rozhovore s kamarátmi?

– Modlil som sa pravidelne ráno, večer?

– Bola moja modlitba povrchná? Modlil som sa len zo zvyku alebo z povinnosti?

– Veril som ľahkovážne horoskopom? Bol som poverčivý?

– Úmyselne som sa vyhýbal sv. spovedi a odkladal som ju?

– Postil som sa v piatky a na popolcovú stredu?

 Sviatočný deň

– Vymeškal som z ľahostajnosti či lenivosti v nedeľu a prikázaný sviatok sv. omšu? Stál som zbytočne iba vonku pred kostolom, duchom neprítomný?

– Často bývam počas sv. omše nepozorný či roztržitý?

– Znesväcoval som nedeľu zbytočnými prácami (stavebnými prácami, pílením, kosením trávy alebo inými prácami v záhrade atď.)

– Venujem sa v nedeľu svojej rodine dostatočne? (idem s nimi na výlet, do prírody, na návštevu)

 Ochrana života

– Zbytočne som riskoval svoj život alebo svoje zdravie? (v práci, na ceste…)

– Keď som mal problémy a ťažkosti, myslel som na samovraždu? Pokúsil som sa spáchať samovraždu?

– Porušoval som dopravné predpisy a ohrozoval tak seba a iných na ceste?

– Opíjal som sa? Viem žiť aj bez alkoholu, alebo som na ňom už skoro závislý?

– Riadil som auto pod vplyvom alkoholu?

– Mám nejakú závislosť, ktorá mi ničí zdravie? (fajčenie, alkohol, obžerstvo…)

– Užíval som drogy?

– Pobil som sa alebo som úmyselne zranil iného človeka?

– Donútil som manželku (inú ženu) k interrupcii, teda zabitiu nenarodeného dieťaťa?

– Súhlasil som s interrupciou, keď sa ma niekto pýtal na radu, alebo som verejne
súhlasil s týmto závažne ťažkým hriechom?

Intímna oblasť

– Dopustil som sa sebaukájania?

– Mal som intímny styk s inou ženou? Alebo s priateľkou či snúbenicou?

– Pozeral som nemravné filmy, časopisy, internetové stránky a pornografiu?

– Som závislí na pornografii?

– Dokážem sa ovládať v intímnej oblasti? Alebo som chorobne žiadostivý?

– Mal som chlípne reči, poznámky, návrhy pred cudzími ženami? (v zamestnaní, na pracovnej ceste, na týždňovke…)

 Vzťah k majetku

– Kradol som? Vrátil som, čo mi nepatrí? Nahradil som spôsobenú škodu inému?

– Bral som si pracovné prostriedky, či iný materiál z práce?

– Bol som lakomý? Nerád som dával almužnu chudobným?

– Prispieval som na dobročinné ciele?

– Utrácal som peniaze pri kartách, stávkovaním či v hre na automatoch?

 Reč

– Rozprával som nemravne, oplzlo, pohoršlivo, vulgárne?

– Preklínal som niekoho alebo niečo? Želal som od Pán Boha zlo niekomu?

– Hrešil som proti Pánu Bohu, Panne Márii a svätým? Bral som ich mená zbytočne a  nadarmo?

– Prisahal som zbytočne na rôzne malicherné podnety či dôvody?

– Klamal som?

– Dával som iným (zvlášť mladším a deťom) zlý príklad nemravnými vtipmi?

 Vzťah k manželke

– Ponižoval som svoju manželku? V súkromí? Pred deťmi, verejne?

– Úmyselne som sa na ňu hneval a nechcel jej odpustiť, zmieriť sa?

– Nemodlil som sa pravidelne za svoju manželku, ale som jej želal zlo, preklínal ju?

– Dopustil som sa manželskej nevery? V myšlienkach, citoch alebo aj fyzicky?

– Bol som bezohľadný voči svojej manželke a násilný aj v intímnych situáciách?

– Nie som chorobne žiarlivý na svoju manželku?

 Vzťah k deťom a rodine

– Prehnane veľa som pracoval a zanedbával tak hlavne rodinu a deti?

– Zaujímal som sa o výchovu svojich detí? Viem, kde a s kým chodia, čo robia, ako trávia voľný čas?

– Bol som príliš prísny k deťom alebo naopak príliš mäkký a schvaľoval som dokonca niekedy aj ich zlé skutky?

– Zanedbával som náboženskú výchovu svojich detí?

– Modlím sa spoločne so svojimi deťmi, manželkou, rodinou? Navštevujeme spolu sv. omše?

– Viem sa s nimi porozprávať o viere, o tom čo prežívajú, čo ich trápi, alebo teší…?

– Nevhodným spôsobom som zasahoval do manželského a rodinného života
svojich už dospelých detí?

– Ubližoval som svojim rodičom, súrodencom alebo deťom?

– Pomáham svojim starším a nevládnym rodičom? Pravidelne ich navštevujem?

– Trávim viac voľného času s kamarátmi ako so svojou manželkou, deťmi, rodinou?

 Vzťah k blížnym

– Nechcel som odpustiť a zmieriť sa?

– Rozprával som o druhých pohŕdavo a ponižoval som ich slovom či skutkom?

– Bol som netolerantný? Chcel som mať vo všetkom za každú cenu pravdu?

– Bol som náladový a neznesiteľný?

– Závidel som druhým úspech?

– Pomstil som sa niekomu slovom, či skutkom, ignorovaním?

– Podvádzal som pri hre, v práci?

– Hovoril som bez potreby o chybách iných? Ohováral som?

– Vymýšľal som si chyby na iného s cieľom ublížiť, alebo som zväčšoval skutočné
chyby druhého? Osočoval som?

– Hneval som sa na niekoho a viditeľne prejavoval odpor, nesympatie k druhých?

– Podporoval som rasistické či proti ľudské myšlienky a politické smery? (napr. zlé nálady a reči proti Rómom, Židom, černochom, inovercom a pod.)

Čestnosť

– Úmyselne som porušoval štátne, obecné, pracovné a daňové zákony a nariadenia?

– Neplnil som si svedomito svoje povinnosti v rodine, práci, spoločnosti?

– Zdieral som svojich zamestnancov a podriadených?

– Úmyselne som zatajoval nejaké veľmi dôležité informácie?

– Klamal som na verejnom fóre, v televízii, rozhlase, či v tlači, na sociálnych sieťach?

– Podporoval som zlé úmysly, hriechy a nekresťanské praktiky druhých?

– Zneužíval som svoju funkciu, postavenie pre čisto osobné záujmy a neprimerane sa tak aj sám obohacoval?

– Konal som vedome proti svojmu svedomie a presvedčeniu v dôležitých rozhodnutiach? (ako napr. voľby, pracovné zmluvy, dobro väčšiny a pod.)

– Konal som niečo so zlým úmyslom, alebo zlými prostriedkami? Dával som alebo prijímal som úplatky?

 

 

Pomôcka pre spytovanie svedomia – mládež

 

Modlitba

Bože, Duchu Svätý, pomôž mi, aby som spoznal svoje hriechy pravdivo, zo srdca ich oľutoval, úprimne ich vyznal a aby som sa stal naozaj lepší.

Príprava

Pripomeniem si, kedy som naposledy prijal sviatosť zmierenia, či som na tom lepšie alebo horšie. Vykonal som úkon kajúcnosti, „pokutu“, ktorý som dostal pri poslednej svätej spovedi? Nezamlčal som vedome nejaký ťažký hriech?

Viera a modlitba

Myslel som na Pána Boha rád a často? Modlil som sa ráno i večer, pred jedlom apo jedle? Bol som pri modlitbe sústredený alebo roztržitý? Nevyrušoval som pri nej iných? Nevynechával som modlitbu? (ráno, večer…) Modlieval som sa za rodičov, súrodencov, za iných?

Úcta k Bohu

Je predovšetkým vnútorná? Je v mojom srdci? Hovoril som o Pánu Bohu vždy úctivo? Vyslovoval som Božie meno alebo mená svätých zbytočne, len tak, v prekvapení alebo aj v zlosti? Robil som si žarty z posvätných vecí, úkonov alebo osôb zasvätených Bohu? Bol som poverčivý,veril som horoskopom?

Zasvätenie nedele

Bol som každú nedeľu a v prikázaný sviatok na celej svätej omši? Prichádzal som na čas a neodchádzal som predčasne? Aktívne som sa zapájal do slávenia svätej omše? Niekedy som sa nezúčastnil bohoslužby? Prečo? Počúval som pozorne Božie slovo a jeho výklad (kázeň)? Vyrušoval som pri svätej omši? Ježiš je môj priateľ. Prijímam ho pri každej svätej omši? Našiel som si viac času pre svoju dušu (duchovné čítanie, štúdium, modlitba, uvažovanie a podobne)?

Rodičia a predstavení

Mám ku svojim rodičom a voči tým, ktorí ich zastupujú (moji predstavení v škole, na praxi, v internáte) lásku i úctu a poslúcham ich? Robím im radosť a pomáham im ochotne? Rozprávam o nich s úctou? Bol som neposlušný, hneval som ich, bol som drzý? Bol som úctivý a pozorný voči starým ľuďom?

Láska k blížnym

Bol som kamarátsky a slušný voči svojim súrodencom, spolužiakom a známym alebo som sa s nimi vadil, či aj bil? Hádal som sa s nimi, nadával im a posmieval sa alebo si robil žarty? Nepohŕdal som niekým? Nenavádzal som niekoho na zlé? Pomohol som ochotne iným? Robím niečo aj pre večnú spásu blížnych? Nepoškodil som si na zdraví zlou životosprávou, maškrtil som?  Zachoval som prikázaný pôst a cvičil som sa v sebaovládaní? Odpustil som blížnemu, a to každému? Neohrozoval som život svoj i iných? Riskoval som na ceste porušovaním bezpečnostných alebo premávkových predpisov? Nepohoršil som niekoho zlým príkladom?

Čistota

Naše telo je Božím dielom. Čistota a cudnosť ho chránia, aby dorástlo v dospelého človeka. Kto sa nenaučí ovládať, je slaboch. Usiloval som sa žiť čisto ako Božie dieťa? Krotím svoju zvedavosť v pohľadoch, počúvaní a čítaní? Mal som záľubu v nečistých myšlienkach, predstavách? Podnecoval som také myšlienky počúvaním zlých rečí, zlými knihami, filmami, internetovými stránkami alebo skutkami? Nerobil som necudné veci? Nenavádzal som niekoho na takéto veci? Snažím sa vyhýbať príležitostiam ku hriechu obmedzovaním televízie, odmietnutím zlých časopisov a všetkého, čo ohrozuje čistotu? Správal som sa slušne voči dievčatám a chlapcom?

Majetok

Zaobchádzam šetrne so svojimi vecami alebo som neporiadny? Nepoškodil som cudzí alebo verejný majetok, nekradol som? Nahradil som škodu, krádež alebo som všetko vrátil? Neponechal som si nájdenú vec? Nie som lakomý? Neutrácal som peniaze svojvoľne na zbytočnosti? Plnil som si dobre povinnosti (v škole, doma, na praxi)?Nebol som lenivý? Učil som sa svedomite?

Pravda

Hovoril som vždy pravdu? Neklamal som? Koho a prečo? Zo strachu pred trestom alebo preto, že sa chcem pred inými vyvyšovať? Nenavykol som si klamať v menej dôležitých veciach, keď sa bojím o svoje dobré meno alebo následkov svojich činov? Neohováral som? Nevymýšľal som chyby na iných (osočovanie)?Nevyzradil som zverené tajomstvo? Dodržal som, čo som sľúbil? (Dodržanie neviaže, keď som sľúbil niečo zlé)

Škola a práca

Bol som svedomitý v učení a v práci? Nahneval som svojho majstra, učiteľa, asistenta alebo iných predstavených? Pripravoval som sa dostatočne na vyučovanie?  Rád si plním svoje povinnosti? Neodpisoval som domáce úlohy? Bol som lenivý, neporiadny, nespoľahlivý? Musia ma rodičia alebo ich zástupcovia nútiť ráno vstávať do školy alebo do práce? Nekonám svoje práce tak povrchne, že niekto musí po mne opravovať chyby?

Sebaovládanie

Správam sa slušne? Ovládal som sa? Poznám svoje najväčšie chyby a snažím sa ich odstrániť? Nebol som: trucovitý a hnevlivý, márnomyseľný a maškrtný, ľahko urážlivý a náladový, lenivý alebo bojazlivý? Snažím sa byť úprimne veselý? Čím som Pána Boha za posledné obdobie najviac urazil? Aká je moja najväčšia vina?

Ktorej príležitosti sa budem vyhýbať, aby som neupadol do pokušenia?

Aké predsavzatie si urobím, aby som sa zlepšoval?

Vyznanie zlých skutkov je začiatok dobrých skutkov