Príprava na Sväté Prijímanie v školskom roku 2023/24

Skúška – Modlitby

Stretnutie: Modlitby
Sobota 06.04.2024
Farský úrad09:00 – Olívia K.

09:15 – Lilien S.

09:30 – Artur K.

09.45 – Leo a Alexandra

10.05 – Sofia H.

10.20 – Liliana V.

10.35 – Damian K.

10.50 – Sebi V.

STRETNUTIA – KATECHÉZY

JANUÁR – JÚN 2024

Termín

Miesto

Téma

Poznámky

16.01.2024

Opat. N. Ves

17.00 h. svätá omša + krátke stretnutie detí a rodičov

Doniesť so sebou denník sv. omší.

23.01.2024

Katechéza

 

06.02.2024

Katechéza

 

14.02.2024

 

Popolcová streda – sv. omša

 

20.02.2024

Katechéza

 

05.03.2024

Katechéza

 

19.03.2024

Katechéza

 

28. – 31. 03. 2024

 

Veľká Noc

 

06.04.2024 /Sobota/

Skúška detí z modlitieb.

Skúška detí z modlitieb.

16.04.2024

Katechéza

 

30.04.2024

Katechéza

 

14.05.2024

Katechéza

 

28.05.2024

Katechéza

 

01.06.2024 /sobota/

Farský úrad

Overenie vedomostí detí s rodičmi

 

04.06.2024 – 17.00 h.

ONV

Nácvik

 

11.06.2024 – 17.00 h.

ONV

Nácvik

 

13.06.2024

ONV

Spoveď

 

14.06.2024

ONV

Sv. spoveď – detí a rodičov

 

15.06.2024 – 10.30 h.

Opatovská N. V.

Slávnosť Prvého Svätého Prijímania

 

 

SEPTEMBER 2023 – DECEMBER 2023

Termín

Miesto

Téma

Poznámky

12.09.2023

Farský úrad (FÚ)

Úvodné
stretnutie

 

26.09.2023

Farský úrad

1_ Boh Stvoriteľ – Príbeh stvorenia

 

                      07.10.2023

 

                      Sv. omša – sobota večer

 

17.10.2023 – 17.00 h.

Farský úrad

2_ Nebeský Otec – Božie dieťa – Krst

 

24.10.2023 – 17.00 h.

Farský úrad

3_

 

                       04.11.2023

 

                     Sv. omša – sobota večer

 

14.11.2023 – 17.00 h.

Farský úrad

4_

 

21.11.2023 – 17.00 h.

Farský úrad

5_

 

25.11.2023

 

Adventná tvorivá dielňa

 

02.12.2023

 

Sv. omša – sobota večer – ADVENT

 

05.12.2023

Farský úrad

6_

 

19.12.2023

Farský úrad

7_

 

V prípade, že nevie váš syn/vaša dcéra prísť na stretnutie, prosím dajte vopred vedieť.

 

Termín slávnosti Svätého prijímania je naplánovaný na 15.06.2024 /sobota/ vo Farskom kostole v Opatovskej Novej Vsi (dvojjazyčná slovensko –
maďarská).

Kontakt: 0911 738 292 mail: laciko@gmail.com

 

 


Podmienky prípravy na prvé sv. prijímanie

 1. Dieťa absolvuje v škole hodiny náboženstva.

 2. V nedeľu a prikázané sviatky dieťa navštevuje bohoslužby.
  Miesto pre deti v kostole je vyhradené vpredu na lavičkách. (Stáť vonku pred kostolom asi sami uznáte, že nie správnym riešením.)

  Deti dostanú kartičku na zbieranie podpisov. V prípade, že ste na sv. omši v inom kostole, je potrebné si ísť tam dať zapísať účasť na sv. omši.

 3. Dieťa absolvuje katechézy na fare/v kostole v určenom termíne.

Priebeh slávnosti sv. prijímania

 1. Termín – slávnosť Sv. Prijímania v školskom roku 2023/24 je naplánovaná na predbežný termín dňa 15. júna 2024 – sobota o 10.30 h. v Opatovskej Novej Vsi.
  (V prípade väčšieho počtu prihlásených detí bude druhá slávnosť v niektorom z filiálnych kostolov)

 1. Rovnošaty – Našou spoločnou túžbou rodičov a kňaza je, aby deti prežili čo najintenzívnejšie chvíľu stretnutia sa s Pánom Ježišom v Oltárnej sviatosti. Aby si deti mohli lepšie uvedomiť veľkosť daru, ktorý v ten deň prijmú, budú deti počas slávnosti sv. prijímania oblečene do jednoduchých, spoločných rovnošiat. Tieto zabezpečuje farský úrad. Aj takýmto spôsobom chceme navonok vyjadriť skromnosť, pokoru, jednoduchosť a čistotu detských sŕdc.

PRIHLÁŠKA

Prihlášku je si možné prevziať na Farskom úrade alebo stiahnuť TU.