Príprava na Sväté Prijímanie v školskom roku 2023/24

Podmienky prípravy na prvé sv. prijímanie

 1. Dieťa absolvuje v škole hodiny náboženstva.

 2. V nedeľu a prikázané sviatky dieťa navštevuje bohoslužby.
  Miesto pre deti v kostole je vyhradené vpredu na lavičkách. (Stáť vonku pred kostolom asi sami uznáte, že nie správnym riešením.)

  Deti dostanú kartičku na zbieranie podpisov. V prípade, že ste na sv. omši v inom kostole, je potrebné si ísť tam dať zapísať účasť na sv. omši.

 3. Dieťa absolvuje katechézy na fare/v kostole v určenom termíne.

Priebeh slávnosti sv. prijímania

 1. Termín – slávnosť Sv. Prijímania v školskom roku 2023/24 je naplánovaná na predbežný termín dňa 15. júna 2024 – sobota o 10.30 h. v Opatovskej Novej Vsi.
  (V prípade väčšieho počtu prihlásených detí bude druhá slávnosť v niektorom z filiálnych kostolov)

 1. Rovnošaty – Našou spoločnou túžbou rodičov a kňaza je, aby deti prežili čo najintenzívnejšie chvíľu stretnutia sa s Pánom Ježišom v Oltárnej sviatosti. Aby si deti mohli lepšie uvedomiť veľkosť daru, ktorý v ten deň prijmú, budú deti počas slávnosti sv. prijímania oblečene do jednoduchých, spoločných rovnošiat. Tieto zabezpečuje farský úrad. Aj takýmto spôsobom chceme navonok vyjadriť skromnosť, pokoru, jednoduchosť a čistotu detských sŕdc.

 

PRIHLÁŠKA

Prihlášku je si možné prevziať na Farskom úrade alebo stiahnuť TU.