Prvé sväté prijímanie 2022

Termín stretnutí prvoprijímajúcich detí
v šk. r. 2021/22

1. stretnutie – 05. október 2021 – o 17.00 h. – Farský úrad

2. stretnutie – 19. október 2021 – o 16.00 h. – Farský úrad

3. stretnutie – 09. november 2021 – o 16.00 h. – Farský úrad

4. stretnutie – 23. november 2021 – o 15.30 h. – Farský úrad

5. stretnutie – 07. december 2021 – o 15.30 h. – Farský úrad