Rok sv. Jozefa – brožúrka

Ponúkame do každej domácnosti brožúrku s modlitbami, ktorú pri príležitosti roka sv. Jozefa pripravil dôstojný pán František TRSTENSKÝ (Farnosť Kežmarok).

Povzbudzujeme Vás, aby ste sa počas celého roka pravidelne modlievali v domácnosti k sv. Jozefovi zvlášť za našich manželov a otcov.

Stiahnuť brožúru