Sviatosť zmierenia – Vianoce 2023

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Vianocami – 2023

16. december 2023 SOBOTA

       09.00 – 10.00 SLOVENSKÉ ĎARMOTY
                        10.30 – 12.00 KOSIHY NAD IPLOM
                        15.00 – 15.45 MALÁ ČALOMIJA
       17.00 – 18.30 LESENICE

 

17. december 2023  NEDEĽA

       13.00 – 14.00 CHRASTINCE

          14.00 – Svätá omša – Chrastince – 3. adventná nedeľa

 
22. december 2023 PIATOK

       17.00 – 18.30 OPATOVSKÁ NOVÁ VES

 

SOBOTA
23. december 2023

                09.00 – 10.00 Koláre
                10.30 – 12.00 Veľká Čalomija

VO FARSKOM KOSTOLE MOŽNOSŤ SV. SPOVEDE

18.12.2023 – Pondelok od 16.15 – do 16.55 h.
19.12.2023 – Utorok od 16.15 – do 16.55 h.

20.12.2023 – Streda od 16.15 – do 16.55 h.