Vysluhovanie sviatosti a svätenín

KKC 1212 Sviatosťami uvádzania do kresťanského života, t. j. krstom, birmovaním a Eucharistiou, sa kladú základy celého kresťanského života. „Účasť na Božej prirodzenosti, ktorú ľudia dostávajú prostredníctvom Kristovej milosti, má istú podobnosť so vznikom, rastom a udržiavaním prirodzeného života. A vskutku, veriacich znovuzrodených krstom posilňuje sviatosť birmovania a potom sa v Eucharistii živia pokrmom večného života, takže týmito sviatosťami uvádzania do kresťanského života dostávajú v čoraz väčšej miere bohatstvo Božieho života a napredujú k dokonalosti lásky.“

Hoci sa v kostoloch aktuálne nesmú konať hromadné podujatia, ani slúžiť verejné sv. omše, potrebné Sviatosti (spoveď, Eucharistia) budem veriacim vysluhovať individuálne na základe dohody.

Krst: Je dovolené vyslúžiť Sviatosť krstu, pričom maximálny počet osôb v chráme je 6, vrátane kňaza.

Sobáš: Je dovolené slúžiť Sviatosť manželstva, pričom maximálny počet osôb v chráme je 6, vrátane kňaza.

Pohreb: Je dovolené slúžiť pohrebnú sv. omšu, avšak maximálny počet osôb v chráme i na cintoríne je 6, vrátane kňaza.

Zaopatrovanie umierajúcich: Funguje ako obvykle, v prípade nebezpečenstva smrti čo najskôr volajte na tel.č. 0905 888 780