XI. farský tábor

  Poďakovanie …

 
Máme veľkú radosť, že sa nám aj v týchto nie ľahkých časoch podarilo úspešne zorganizovať denný farský tábor.
Ďakujeme rodičom, že nám zverili svoje deti.
Ďakujeme animátorom, že svoj voľný čas venovali službe deťom.
Ďakujeme deťom, že mali odvahu prísť medzi nás.
Ďakujeme vedeniu obce Opatovská Nová Ves za zabezpečenie stravy a priestoru počas tábora.
Ďakujeme sponzorom, ktorí nás podporili finančným darom a rovnako za duchovnú podporu v podobe modlitby.
 
 
 
Zvlášť ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu nášho XI. farské tábora. Vďaka ich podpore vo výške 1.500,- € sa nám podarilo zabezpečiť pre deti stravu a pitný režim počas tábora, preplatenie autobusovej prepravy na Staré hory a výrobu pamätných tričiek pre deti.
 
Tábor absolvovalo spolu 53 účastníkov.
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Miesto: Kultúrny dom, Opatovská Nová Ves

Termín tábora: 26. júla – 30. júla 2021 /pondelok – piatok/

Čas: Program začína o 9.00 h. a končí o 16.00 h. V deň celodenného výletu sa čas príchodu a odchodu upresní.

Účastníci: chlapci a dievčatá bývajúci na území BB kraja
vo veku od 7. rokov do 14. rokov.
Program detí je pripravovaný skôr pre mladšie deti.

Poplatok: 10,- €/osobu. V poplatku za tábor je zahrnutá strava /desiata, obed, olovrant/, pitný režim, tričko, materiálne zabezpečenie programu, cestovné náklady, vstupenky.

Cieľom tábora je oddych, zábava, šport a vytvorenie spoločenstva, v ktorom sa voľný čas prežíva zmysluplne a v kresťanskom duchu.

Predbežný program tábora: 2 x celodenný výlet, splav Ipľa, kúpanie sa v rieke Ipeľ, turistika, športové súťaže, sv. omša, každodenné zamyslenie – práca v skupinách. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu. Prípadná zmena Vám bude oznámená prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uvediete v prihláške.

COVID-19

Na základe protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške č. 223 ÚVZ SR zo dňa 25.6.2021 je pre deti od 10 rokov potrebný negatívny výsledok PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín od doručenia výsledku, resp. doklad o zaočkovaní alebo prekonaní Covid-19.

Test je hradený štátom, tzn. je zadarmo. Je potrebné, aby ste svoje dieťa registrovali na stránke www.korona.gov.sk – ako dôvod PCR testu uviedli – letný tábor.
Termín tábora: 26.7. – 30.7. 2021. Miesto: Opatovská Nová Ves.
Názov tábora: XI. farský tábor
Termín testu: 23.7.2021 piatok – Veľký Krtíš.

Ak niekto potrebuje pomôcť s prihlásením dieťaťa na PCR test ponúkame možnosť, že dieťa prihlási organizátor tábora. V tom prípade je potrebné v prihláške ešte doplniť údaje dieťaťa.

Čo treba odovzdať animátorovi v prvý deň tábora:

  1. vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti /viď priložené tlačivo/
  2. preukázať sa negatívnym testom na Covid- 19, resp. doklad o zaočkovaní alebo prekonaní Covid-19
  3. kópiu kartičky poistenca
  4. Prehlásenie o zaplatení príspevku

Nie je potrebné, aby si deti brali na tábor rôzne cennosti, finančnú hotovosť, mobily či inú elektroniku (narúšajú program tábora). Za prípadné straty a poškodenie týchto vecí nepreberáme zodpovednosť!

Vyplnené PRIHLÁŠKU spolu s poplatkom treba ODOVZDAŤ do 18.7.2021 na Farskom úrade alebo kňazovi po sv. omši. Po naplnení kapacity už nie je možné prihlásiť sa.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť/ obmedziť počet účastníkov podľa pandemickej situácie a nariadení príslušných úradov.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

INFO LIST

PRIHLÁŠKA A INFORMOVANÝ SÚHLAS RODIČA

VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI

ČESTNÉ PREHLÁSENIE – POPLATOK