XIII. farský tábor 2023

Zhodnotenie

Hlavnou témou tábora bola: Radostná cesta. Uvažovali sme spolu s deťmi nad tajomstvami
radostného ruženca. Ako prežívať radosť v rôznych situáciách života. Zo sebou si deti odnášali nie len
nové vedomosti, ale veríme aj pekné zážitky.

Program tábora
Tábor sme začali (pondelok 31.07.2023) registráciou detí v Kultúrnom dome. Tábora sa zúčastnilo
40 detí. Program im zabezpečovali naši dobrovoľní animátori.

Denný program tábora bol zložený z pohybových cvičení /tanec, šport, súťaže/, práce v skupinkách /rozoberanie témy dňa/, sv. omše a tvorivej dielne. Počas dvoch dní sme mali celodenné
výlety. Navštívili sme Kremnicu. Cestou domov sme deti potešili pizzou. Túto sme mohli uhradiť z
prostriedkov dotácie BBSK. Počas druhého celodenného výletu sme navštívili Drégelypalánk
/Maďarsko/.

Malé občerstvenie počas celodenných výletov, ako aj počas celého týždňa v podobe sladkostí či
slaných drobností sme mohli zabezpečiť z prostriedkov dotácie BBSK.

Posledný deň tábora (piatok 04.08.2023) si deti okrem zážitkov mohli zobrať so sebou diplom o
absolvovaní tábora. Tlač diplomov sme uhradili z prostriedkov dotácie BBSK.

Dotácia z BBSK na 13. farský tábor bola vo výške 274,- €.

VZN 25/2014 – č. zmluvy – 629/2023/ODDDO

 

 

Informácie pred začiatkom tábora

Kedy:

STRETNEME SA v pondelok 31.júla 2023

Registrácia – Príchod detí je od 08.00  do 09.00 h.
V tomto čase deti budú mať možnosť prijať sviatosť zmierenia.

NEZABUDNIME si priniesť so sebou kópiu karty poistenca a vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti.

Tlačivo na stiahnutie: TU.

 

Strava

Pre účastníkov tábora je zabezpečená strava (desiata, obed, olovrant) a pitný režim. Platí to aj pre celodenné výlety.

 
Celodenné výlety

V stredu a štvrtok nás čaká celodenný výlet. Zo sebou nech si so neberú cennosti. Ak niekomu býva nevoľno v autobuse, prosím, aby ste nám to dali vedieť. Ideálne je ak pred cestou dieťa užije doma tabletku proti nevoľnosti.

Vo štvrtok na celodenný výlet deti, ktoré majú cestovný pas, alebo občiansky preukaz s fotkou, aby si ho priniesli so sebou.

Prosíme, ak náhodu pre chorobu sa vaše dieťa nevie zúčastniť programu tábora, aby ste nás informovali. Ďakujeme.

 

Predbežný program

Pondelok (31.07.2023)

Príchod detí do 09.00 h.

Deň zakončíme sv. omšou o 16.00 h.  v Opatovskej Novej Vsi.

Utorok (01.08.2023)

Príchod detí od 08.30 – do 09.00 h.

Deň zakončíme sv. omšou o 16.00 h.  v Leseniciach.
Tento deň si pre deti treba prísť do Leseníc ku kostolu. Srdečne Vás pozývame aj na sv. omšu.

Streda (02.08.2023)

Príchod detí od 07.15 – do 07.30 h.
Celodenný výlet – Kremnica
Predpokladaný príchod 18.00 – 19.00 h. Čas podľa situácie upresníme.

Štvrtok (03.08.2023)

Príchod detí od 08.00 – do 08.30 h.
Celodenný výlet – Drégelypalánk (len v prípade priaznivého počasia).
Predpokladaný príchod 16.00 – 17.00 h. Čas podľa situácie upresníme.

Piatok (04.08.2023)

Príchod detí od 08.30 – do 09.00 h.
Tábor ukončíme ďakovnou svätou omšou o 15.00 h. v Opatovskej Novej Vsi.

Prípadné zmeny budú oznámené prostredníctvom FB stránky Farnosti Opatovská Nová Ves.

INFOLIST PRE RODIČOV