Obnovenie slávenia verejných liturgií

VEREJNÉ BOHOSLUŽBY

Na území našej farnosti prebiehajú bohoslužby v režime OTP.

 

Pod “základom“ sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očovanie, prekonanie choroby či
výsledok testovania.
– Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72
hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
– Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke
dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno- dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

 

Zdroje: Uznesenie vlády zo 16. apríla 2021 / Vyhláška 186 / Vyhláška 187