Život farnosti v roku 2020

ŠTATISTIKA FARNOSTI ZA ROK 2020

 

KRSTY

V roku 2020 bolo pokrstených spolu 19 detí. Božími deťmi sa stali: Vivien, Katarína, Viktória, Peter, Oskár, Ema, Anna, Tobias, Kevin, Michal, Jakub, Rajmond, Sofie, Tamara, Mia, Karin, Mateo, Jasmína, Alex.

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

K prvému svätému prijímaniu dňa 20.6.2020 v Opatovskej Novej Vsi pristúpilo spolu 6 detí: Madeleine, Dávid, Miriam, Krisztofer, Tadeáš, Denis.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Na území našej farnosti uzavreli sviatosť manželstva: Jozef a Eva, Richard a Angelika, Tibor a Mária, Zoltán a Nikoleta.

POHREBY

V roku 2020 nás opustili: +Rozália, +Mária, + Helena, +Valéria, +Marianna, +Ladislav, +Ján, +Pavel, +Jozef, +Alžbeta, +Marta, +Marta, +Rozália, +Štefan, +Jozef, +Imrich, +Roland, +Štefan, +Zoltán, +Mária, +Adriana, +Helena, +Pavol, +Ján.
Spolu v roku 2020 bolo 23 pohrebov.

 

POĎAKOVANIE

Chcem sa úprimne poďakovať za každú službu a pomoc, ktorou ste preukázali svoju lásku a vzťah k nášmu farskému spoločenstvu.
Zvlášť sa chcem poďakovať:

  • kostolníčkam
  • členom farskej rady
  • miništrantom
  • lektorom
  • organistom
  • spevokolu
  • ďakujem, za službu predmodlievania sa v našich kostoloch
  • skupinám, ktoré upratujú a zdobia naše kostoly
  • dobrodincom, sponzorom
  • každému, kto akokoľvek prispel k rozvoju nášho farského spoločenstva.

 

Všetko čo robíme, nech slúži Bohu na väčšiu česť a slávu a nám, na spásu.