Príprava na spoveď

Pomôcka pre spytovanie svedomia – ženy a matky Modlitba Bože, Duchu Svätý, pomôž mi, aby som spoznala svoje hriechy pravdivo, zo srdca ich oľutovala, úprimne ich vyznala a daj, aby som sa stala naozaj lepším človekom. Viera – Zaujímala som sa o svoju náboženskú formáciu? (prečítam si z času na čas nejakú knihu, časopis, zamyslenie s náboženskou […]

Sviatosť zmierenia – Vianoce 2023

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Vianocami – 2023   16. december 2023 SOBOTA        09.00 – 10.00 SLOVENSKÉ ĎARMOTY                        10.30 – 12.00 KOSIHY NAD IPLOM                        15.00 – 15.45 MALÁ ČALOMIJA       17.00 – 18.30 LESENICE   17. december 2023  NEDEĽA        13.00 – 14.00 CHRASTINCE           14.00 – Svätá omša – Chrastince – 3. adventná nedeľa […]

Dotácie v roku 2023

Dotácia z rozpočtu obce Opatovská Nová Ves na rok 2023 Názov projektu:  Odvodnenie stien a oprava fasády kostola. Výška dotácie: 2.000,- € (Dvetisíc eur) Projekt „Odvodnenie stien a oprava fasády kostola“ sa čiastočne podaril realizovať. Na farskom kostole v Opatovskej Novej Vsi sa v priebehu roka 2023 podarilo odvodniť steny kostola. Práce sme dokázali vykonať […]

Príprava na Sväté Prijímanie v školskom roku 2023/24

STRETNUTIA – KATECHÉZY SEPTEMBER 2023 – DECEMBER 2023   Termín Miesto Téma Poznámky 12.09.2023 Farský úrad (FÚ) Úvodnéstretnutie   26.09.2023 Farský úrad 1_ Boh Stvoriteľ – Príbeh stvorenia                         07.10.2023                         Sv. omša – sobota večer   17.10.2023 – 17.00 h. Farský úrad 2_ Nebeský Otec – Božie dieťa – Krst   24.10.2023 […]

BIRMOVANCI – školský rok 2022/23

Termíny stretnutí birmovancov september 2023   Január – jún 2023 SLOVENSKÁ SKUPINA – o 9.00 h. MAGYAR CSOPORT – 10.00 kor. MIESTO STRETNUTIA Párny týždeň v Opatovskej Novej Vsi Nepárny týždeň v Leseniciach 1 14.01.2023 – Sobota 2 28.01.2023 – Sobota 3 11.02.2023 – Sobota 4 25.02.2023 – Sobota 5 11.03.2023 – Sobota Skúška – […]

XIII. farský tábor 2023

Zhodnotenie Hlavnou témou tábora bola: Radostná cesta. Uvažovali sme spolu s deťmi nad tajomstvamiradostného ruženca. Ako prežívať radosť v rôznych situáciách života. Zo sebou si deti odnášali nie lennové vedomosti, ale veríme aj pekné zážitky. Program táboraTábor sme začali (pondelok 31.07.2023) registráciou detí v Kultúrnom dome. Tábora sa zúčastnilo40 detí. Program im zabezpečovali naši dobrovoľní […]

Keresztény hiterősítő és közösségépítő programok – 2022

Egyházi közzösségi célú programok 2022. évi támogatása Nagyon örülünk, hogy projektünk célját nagyrészt sikerült megvalósítanunk. Célunk az volt, hogy felkészüljünk a hívők (gyerekek, fiatalok, családok, idősek) egy és többnapos eseményeire, találkozóira. ÜGYES KEZEK Az év során több találkozót is sikerült megvalósítani a gyermekekkel alkotóműhely keretén belül. Ezek a következő alkalmak/ tevékenységek voltak: májusban – felkészülés […]

Magyar Kormány támogatása 2021/2022

Nagyon boldogok és hálásak vagyunk, hogy sikerült megvalósítanunk a projekt célját, amely az apátújfalusi (Opatovská Nová Ves) egyházközösség területén lévő katolikus templomok helyreállítása volt. Sikeres lett a Szent Imre templomnak (Szlovákgyarmaton) harangjainak és harangtornyának felújítása, korszerűsítése. A templom két harangjának hangja újból szól és meghív az imára és a szentmisére. Ugyanúgy sikeres lett Harasztiban a […]

Dotácie v roku 2022

Dotácia z BBSK v roku 2022   Modernizácia ozvučenia kostola v Opatovskej Novej Vsi Výška dotácie: 1500,- € BBSK – VZN. č. 25/2014    Číslo zmluvy: 264/2022/ODDDO   POPIS Modernizácia ozvučenia sa realizovala v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v obci Opatovská Nová Ves. Nákup materiálu a samotná práca bola rozdelená na dve etapy. Jedna časť sa […]

Prvé sväté prijímanie v školskom roku 2022/23

Termíny stretnutí prvoprijímajúcich detí 2 0 2 3 1 10.06.2023 Slávnosť sv. prijímania Lesenice 10:30 h. 2 09.06.2023 Prvá sv. spoveď – presný rozpis ešte upresním 3 08.06.2023 Prikázaný sviatok Božieho Tela 4 06.06.2023 Nácvik slávnosti 5 30.05.2023 Nácvik slávnosti 6 23.05.2023 Nácvik slávnosti 7 20.05.2023 (sobota) Osobné stretnutie s deťmi a rodičmi 8 09.05.2023 […]