14. farský tábor 2024

Prihláška Prihlášku do letného tábora si môžete prevziať osobne na Farskom úrade alebo si ju stiahnuť  TU. Prihlášku aj s poplatkom je potrebné odovzdať na Farskom úrade alebo osobne do rúk kňaza. Termín odovzdania prihlášok do 15.06.2024. Termín tábora: 22.07. – 26.07.2024 Opatovská Nová Ves

Obnova kríža a pomníka padlých vojakov

Dotácia z BBSK v roku 2023   Obnova kríža a pomníka padlých vojakov Výška dotácie: 500,- Euro BBSK – VZN. č. 25/2014  Číslo zmluvy: 611/2023/ODDDO            

Egyházi közösségi célú programok 2023. évi támogatása

EKCP-KP-1-2023/1-000340 sz. pályázat beszámolója Elszámolandó támogatás:   200 000,- HUF (számlára beérkezett teljes támogatási összeg: 544,99 €)  A pályázat célja egy nyári napözis tábor szervezése volt gyerekeknek. A pályázat kitűzött célját sikerült teljesítenünk. A tábort  az Apátújfalusi plébániához tartozó községek gyermekei számára szerveztünk. A tábor időpontja: 2023.07.31 – 2023.08.04. A tábornak Apátújfalu községház nyújtott otthont. A […]

Príprava na spoveď

Pomôcka pre spytovanie svedomia – ženy a matky Modlitba Bože, Duchu Svätý, pomôž mi, aby som spoznala svoje hriechy pravdivo, zo srdca ich oľutovala, úprimne ich vyznala a daj, aby som sa stala naozaj lepším človekom. Viera – Zaujímala som sa o svoju náboženskú formáciu? (prečítam si z času na čas nejakú knihu, časopis, zamyslenie s náboženskou […]

Sviatosť zmierenia – Vianoce 2023

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Vianocami – 2023 16. december 2023 SOBOTA        09.00 – 10.00 SLOVENSKÉ ĎARMOTY                        10.30 – 12.00 KOSIHY NAD IPLOM                        15.00 – 15.45 MALÁ ČALOMIJA       17.00 – 18.30 LESENICE   17. december 2023  NEDEĽA        13.00 – 14.00 CHRASTINCE           14.00 – Svätá omša – Chrastince – 3. adventná nedeľa   […]

Dotácie v roku 2023

Dotácia z rozpočtu obce Opatovská Nová Ves na rok 2023 Názov projektu:  Odvodnenie stien a oprava fasády kostola. Výška dotácie: 2.000,- € (Dvetisíc eur) Projekt „Odvodnenie stien a oprava fasády kostola“ sa čiastočne podaril realizovať. Na farskom kostole v Opatovskej Novej Vsi sa v priebehu roka 2023 podarilo odvodniť steny kostola. Práce sme dokázali vykonať […]

Príprava na Sväté Prijímanie v školskom roku 2023/24

Skúška – Modlitby Stretnutie: Modlitby Sobota 06.04.2024Farský úrad 09:00 – Olívia K. 09:15 – Lilien S. 09:30 – Artur K. 09.45 – Leo a Alexandra 10.05 – Sofia H. 10.20 – Liliana V. 10.35 – Damian K. 10.50 – Sebi V. STRETNUTIA – KATECHÉZY JANUÁR – JÚN 2024 Termín Miesto Téma Poznámky 16.01.2024 Opat. N. […]

BIRMOVANCI – školský rok 2022/23

Termíny stretnutí birmovancov september 2023   Január – jún 2023 SLOVENSKÁ SKUPINA – o 9.00 h. MAGYAR CSOPORT – 10.00 kor. MIESTO STRETNUTIA Párny týždeň v Opatovskej Novej Vsi Nepárny týždeň v Leseniciach 1 14.01.2023 – Sobota 2 28.01.2023 – Sobota 3 11.02.2023 – Sobota 4 25.02.2023 – Sobota 5 11.03.2023 – Sobota Skúška – […]

XIII. farský tábor 2023

Zhodnotenie Hlavnou témou tábora bola: Radostná cesta. Uvažovali sme spolu s deťmi nad tajomstvamiradostného ruženca. Ako prežívať radosť v rôznych situáciách života. Zo sebou si deti odnášali nie lennové vedomosti, ale veríme aj pekné zážitky. Program táboraTábor sme začali (pondelok 31.07.2023) registráciou detí v Kultúrnom dome. Tábora sa zúčastnilo40 detí. Program im zabezpečovali naši dobrovoľní […]

Keresztény hiterősítő és közösségépítő programok – 2022

Egyházi közzösségi célú programok 2022. évi támogatása Nagyon örülünk, hogy projektünk célját nagyrészt sikerült megvalósítanunk. Célunk az volt, hogy felkészüljünk a hívők (gyerekek, fiatalok, családok, idősek) egy és többnapos eseményeire, találkozóira. ÜGYES KEZEK Az év során több találkozót is sikerült megvalósítani a gyermekekkel alkotóműhely keretén belül. Ezek a következő alkalmak/ tevékenységek voltak: májusban – felkészülés […]